פירוש השם ארג'ידר

פירוש שמות לבנים שמות בינלאומיים שמות לבנים א' שמות עם משמעות לבנים

משמעות השם ארג'ידר – אור ויפה
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם ארג'ידר – חבל הבסקים (ספרד)
השם כפי שכתוב במקור ARGIDER
שמות לבנים