משמעות השם ראול

פירוש שמות לבנים שמות בינלאומיים שמות לבנים ר' שמות מיוחדים לבנים שמות עם משמעות לבנים

משמעות השם ראול – אדם חזק וחכם

פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 3
פיקחים, יצירתיים, רחבי אופקים, נחמדים, חיוביים, זורמים, עצמאיים, נהנתנים
מקור השם ראול – גרמניה

השם כפי שכתוב במקור RAUL
פירוש שמות לבנים