פירוש השם קוסטנדין

פירוש שמות לבנים שמות בינלאומיים שמות לבנים ק' שמות של מלכים

משמעות השם קוסטנדין – במקור מין קונסטנטין קיסר רומא
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 1
ביטחון עצמי, אנרגטיים, אינטליגנטים, שתלטנים, מהירי החלטה, ביצועיסטים, יזמים, חסרי סבלנות
מקור השם קוסטנדין – אלבניה
השם כפי שכתוב במקור KOSTANDIN
שמות לבנים