פירוש השם פיני

שמות ישראלים שמות לבנים פ' שמות מהתנ"ך לבנים שמות של בעלי חיים

משמעות השם פיני – שם קיצור לפינחס, פינחס, לוע של נחש, נכדו של אהרון, וגם בנו של אלי שנהרג במלחמה עם הפלישתים
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 6
מוסריים, אסתטיים, אחראים, מאופקים, הוגנים, אחראים, לא אוהבים לקבל עזרה מאחרים
מקור השם פיני – תנ"ך, ישראל
השם כפי שכתוב במקור PINI
שמות לבנים