פירוש השם נתן

שמות בינלאומיים שמות ישראלים שמות לבנים נ' שמות מהתנ"ך לבנים שמות עם משמעות לבנים שמות פופולאריים לבנים

משמעות השם נתן – מלשון נתינה, הבן של דוד המלך וגם נביא בתנ"ך
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 5
הרפתקנים, אוהבי שינויים, חסרי סבלנות, פרקטיים, חכמים, חוסר יציבות וקושי לעמוד בהתחייבויות
מקור השם נתן – תנ"ך, ישראל, אנגליה, צרפת, אורתודוקסי, קתולי
השם כפי שכתוב במקור NATHAN, NATAN
שמות לבנים