פירוש השם נריה

שמות ישראלים שמות לבנים נ' שמות מהתנ"ך לבנים שמות עם משמעות דתית

משמעות השם נריה – הנר של ה', אבא שלך ברוך בתנ"ך
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם נריה – תנ"ך, ישראל
השם כפי שכתוב במקור NERIAH
שמות לבנים