פירוש השם נבו

שמות ישראלים שמות לבנים נ' שמות מהתנ"ך לבנים שמות מיוחדים לבנים שמות מקום שמות עם משמעות דתית שמות פופולאריים לבנים

משמעות השם נבו – הר בירדן שממנו משה השקיף על ישראל לפני שנפטר
פירוש השם לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם נבו – תנ"ך, ישראל
השם כפי שכתוב במקור NEVO
שמות לבנים