פירוש השם מנחם

שמות ישראלים שמות לבנים מ' שמות מהתנ"ך לבנים שמות עם משמעות לבנים שמות של מלכים

משמעות השם מנחם – נחמה, מלך ישראל בתנ"ך
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 3
פיקחים, יצירתיים, רחבי אופקים, נחמדים, חיוביים, זורמים, עצמאיים, נהנתנים
מקור השם מנחם – תנ"ך, ישראל
השם כפי שכתוב במקור MENAHEM, MENACHEM
שמות לבנים