פירוש השם יורם

שמות ישראלים שמות לבנים י' שמות מהתנ"ך לבנים שמות עם משמעות דתית שמות של מלכים

משמעות השם יורם – יהורם במקור, ה' גדול, מלך יהודה בתנ"ך
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם יורם – תנ"ך, ישראל
השם כפי שכתוב במקור JEHORAM, YEHORAM
שמות לבנים