פירוש השם חזקיה

שמות ישראלים שמות לבנים ח' שמות מהתנ"ך לבנים שמות של מלכים

משמעות השם חזקיה – ה' חזק, מלך יהודה, במקור חזקיהו
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם חזקיה – תנ"ך, ישראל
השם כפי שכתוב במקור HEZEKIAH
שמות לבנים