פירוש השם גרשם

שמות לבנים ג' שמות מהתנ"ך לבנים

משמעות השם גרשם – עוד שם לגרשון, הכוונה לגלות, בנו של משה בתנ"ך
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 3
פיקחים, יצירתיים, רחבי אופקים, נחמדים, חיוביים, זורמים, עצמאיים, נהנתנים
מקור השם גרשם – תנ"ך
השם כפי שכתוב במקור GERSHOM
שמות לבנים