פירוש השם ארי

שמות ישראלים שמות לבנים א' שמות עם משמעות לבנים שמות של בעלי חיים

משמעות השם ארי – אריה
פירוש השם לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם ארי – ישראל
השם כפי שכתוב במקור ARI
שמות לבנים