פירוש השם אמריה

שמות לבנים א' שמות מהתנ"ך לבנים

משמעות השם אמריה – דמויות מהתנ"ך
פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם אמריה – תנ"ך
השם כפי שכתוב במקור AMARIAH
שמות לבנים