משמעות השם תבור

פירוש שמות לבנים שמות ישראלים שמות לבנים ת' שמות מהתנ"ך לבנים שמות מיוחדים לבנים שמות מקום

ילדים שיש להם את השם תבור הם הרפתקנים, אוהבי שינויים, חסרי סבלנות, פרקטיים, חכמים, חוסר יציבות וקושי לעמוד בהתחייבויות
מקור השם תבור – תנ"ך
השם כפי שכתוב במקור TAVOR