משמעות השם לאון

פירוש שמות לבנים שמות בינלאומיים שמות ישראלים שמות לבנים ל' שמות מיוחדים לבנים שמות עם משמעות לבנים שמות פופולאריים לבנים שמות של בעלי חיים

משמעות השם לאון – אריה בצרפתית

פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 6
מוסריים, אסתטיים, אחראים, מאופקים, הוגנים, אחראים, לא אוהבים לקבל עזרה מאחרים
מקור השם לאון – צרפת

השם כפי שכתוב במקור LEON
פירוש שמות לבנים