משמעות השם יבגני

פירוש שמות לבנים שמות בינלאומיים שמות לבנים י' שמות עם משמעות לבנים

משמעות השם יבגני – אצילות ברוסית

פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 3
פיקחים, יצירתיים, רחבי אופקים, נחמדים, חיוביים, זורמים, עצמאיים, נהנתנים
מקור השם יבגני – רוסיה

השם כפי שכתוב במקור YEVGENI
פירוש שמות לבנים