משמעות השם חביב

פירוש שמות לבנים שמות ישראלים שמות לבנים ח' שמות מיוחדים לבנים שמות עם משמעות לבנים שמות פופולאריים לבנים

משמעות השם חביב – אהוב, חביב על כולם

פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם חביב – ישראל

השם כפי שכתוב במקור CHAVIV
פירוש שמות לבנים