משמעות השם ז'קי

פירוש שמות לבנים שמות בינלאומיים שמות לבנים ז' שמות מיוחדים לבנים שמות עם משמעות לבנים

משמעות השם ז'קי – מן השם יעקב

פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 9
אמיצים, החלטיים, אידיאליסטים, מובילים, הומניטרים, נאמנים, סוחפים, עקשנים, רודפי צדק
מקור השם אשר – אנגליה

השם כפי שכתוב במקור JACKI
פירוש שמות לבנים