משמעות השם ז'אן

פירוש שמות לבנים שמות בינלאומיים שמות לבנים ז' שמות עם משמעות לבנים שמות קדושים לנצרות

משמעות השם ז'אן – צורה נוספת לשם יוחנן

פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 4
אנשי מסגרת, חרוצים, שמרנים, קפדנים, אידיאליסטים, יציבים, אחראים, מסורים, גאונים
מקור השם ז'אן – רוסיה

השם כפי שכתוב במקור ASHER
פירוש שמות לבנים