משמעות השם ולדה

פירוש שמות לבנים שמות בינלאומיים שמות לבנים ו' שמות של מלכים

משמעות השם ולדה – מלך גרמני נודע

פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 9
אמיצים, החלטיים, אידיאליסטים, מובילים, הומניטרים, נאמנים, סוחפים, עקשנים, רודפי צדק
מקור השם ולדה – גרמניה, רוסיה

השם כפי שכתוב במקור VLADA
פירוש שמות לבנים